ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ

อ่านเพิ่มเติม »