ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ใสสะอาด 2566” และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 และ สาระสำคัญของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า

อ่านเพิ่มเติม »

องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ วัดลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอลำสนธิ ประธานฝ่ายฆราวาส เจ้าคณะอำเภอลำสนธิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมูเหล่าร่วมพิธี โดยมีกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 น. ณ วัดลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม »