โครงการลพบุรีเมืองสะอาด Big cleaning day

|

องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการลพบุรีเมืองสะอาด Big cleaning day ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยแบ่งสถานที่เป็นสองจุดดังนี้ จุดที่บริเวณถนนสาย 205 จุดที่สองบริเวณถนนสาย 2260