อบต.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ เรื่อง การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมมาใช้ในการพิจารณา ประจำปี 2566

ตามกรอบนโยบายและกระบวนการ

อ่านเพิ่มเติม »