องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ วัดลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอลำสนธิ ประธานฝ่ายฆราวาส เจ้าคณะอำเภอลำสนธิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมูเหล่าร่วมพิธี โดยมีกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 น. ณ วัดลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

|