ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ เรื่อง “ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ฯลฯ” และ “รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2565 – มีนาคม 2566”

1. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 2

อ่านเพิ่มเติม »