ข่าวกิจกรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

อ่านเพิ่มเติม »

องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ วัดลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอลำสนธิ ประธานฝ่ายฆราวาส เจ้าคณะอำเภอลำสนธิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมูเหล่าร่วมพิธี โดยมีกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 น. ณ วัดลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ท่านนายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอลำสนธิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม »