วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่6

|

วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่6 ซอยไร่นายพล บุญนารักษ์-ไร่นายสมชาย มาระเนตร แยกจากถนนสายทางบ้านหนองนา-บ้านโค้งลำสนธิ