วันที่ 13-14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. กองทุนธนาคารขยะตำบลลำสนธิ โดยนางวันทนา บุญหรรษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ได้มอบหมายให้กองช่าง และคณะทำงานกองทุนธนาคารขยะตำบลลำสนธิ ดำเนินการออกรับซื้อ รับแลกขยะอันตรายแลกไข่-รับซื้อขยะรีไซเคิล หมู่ที่ 1-6 ได้จำนวน 489 กิโลกรัม-รับแลกขยะอันตรายแลกไข่ หมู่ที่ 1-6 ได้จำนวน 24.50 กิโลกรัม เพื่อจัดส่งให้อบจ.ลพบุรีต่อไป

|