ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยติดเตียง

|

นำโดยท่านปลัด อบต.ลำสนธิ ร่วมกับ สมาชิก อบต.และ รพ.สต.ลำสนธิ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ต.ลำสนธิ