ระงับเหตุเพลิงไหม้

|

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ได้เดินสนับสนุน เจ้าพนักงานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี เพื่อเร่งฉีดน้ำระงับเพลิงไหม้รถบรรทุกฟาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองรี