ฝ่ายสำรวจ/ออกแบบชลประทานที่10 ได้ลงพื้นที่หมู่2เพื่อออกแบบฝายกั้นคลองลำสนธิ

|

29/03/56 เวลา13.00 น.
ฝ่ายสำรวจ/ออกแบบชลประทานที่10 ได้ลงพื้นที่หมู่2
เพื่อออกแบบฝายกั้นคลองลำสนธิ