ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.ลำสนธิ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

|