ด้านการแพทย์ไทย

|

ลูกประคบสมุนไพร เป็นการบำบัดรักษาของการแพทย์แผนโบราณ