ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)

|