กองทุนธนาคารขยะ ตำบลลำสนธิ

|

วันที่ 27-28 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. กองทุนธนาคารขยะตำบลลำสนธิ โดยนางวันทนา บุญหรรษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการออกรับซื้อขยะรีไซเคิล และรับแลกขยะอันตรายแลกไข่
-รับซื้อขยะรีไซเคิล หมู่ที่ 1-6 ได้จำนวน 486 กิโลกรัม
-รับแลกขยะอันตรายแลกไข่ หมู่ที่ 1-6 ได้จำนวน 5 กิโลกรัม เพื่อจัดส่งให้อบจ.ลพบุรีต่อไป